Senin, 31 Januari 2011

Spot Fishing Nggerangan

GT.Genong
Walaupun yang berhasil naik cuma 5kg, sensasi strikenya tetap maaaaaaaaaaaaannntaaaappp!!!!!........hehehehehehehehe

Mancing GT.Genong